Viviana

4. února 2008 v 18:45 | Bohyně Simsalabims |  Odpovědi Magické poradny

Dotaz

viviana, 3.2.2008 17:31
Ahoj, mám dotaz, na který jsem nenašla odpověď v žádné mně dostupné literatuře, tak vkládám důvěru ve vás. Možná, že neumím hledat v literatuře a můj dotaz vám asi přijde primitivní (jsem narozdíl od vás jen vyučená prodavačka), ale přesto doufám, že vám budu stát za odpověď. Tak ten můj dotaz: Týká se magie slova oblasti langue nebo parole nebo obou? Dík za odpověď a díky za tuto poradnu, aspoň mám kam se obrátit


JOHANKA COREY:

Ahojky:-) Takže, zaprvé bych ti chtěla říci, že tvoje vzdělání až tak úplně s kvalitou tebou prováděné magie nesouvisí. Samotná Morticia, která dlouhodobě působila na blogu Darkprincess pracuje jako prodavačka v obchoďáku. Nebo například jiná moje kamarádka zabývající se magií má pouze ZŠ vzdělání a má přitom pro magii opravdu vlohy.
Magie slova... Zde si nejsem jistá jestli tím pojmem označujeme to samé, ale já v tom vidím zaříkání, zaklínání a zčásti rituální magii. V magii se používá obojí, jak mluvený (lang), tak psaný (parol) projev. Když zaklínání píšeš, je docela důležité to zkusit spisovně, velice pomohou Pravidla českého pravopisu, když zaříkáváš, je dobré mluvit hovorovou (nikoli obecnou) češtinou, ke které se dají připojit různé archaismy, metafory a podobně.


LILIANA:

Milá Viviano, pokud to nebyla opravdu narážka na Wolfův prolog :-), tak se prosím tolik nepodceňuj. Tvá civilní profese neurčuje tvé magické schopnosti a navíc nevím, co je na zaměstnání prodavačky špatného ;-)
Tvůj dotaz je naopak jeden z mála odborných v naší poradně :-)

Magie slova: nejsem v této oblasti úplný mistr, ale napíšu vše, co vím :-) Pokud bys v mé odpovědi nenalezla potřebné informace, ozvi se, co konktétně bys potřebovala vědět.

Jako pravidlo pro úspěšné použití psaného i mluveného slova v magii nebo v práci s myslí a podvědomím se považuje: používat vždy pozitivní věty. To znamená vyvarovat se především záporných sloves, protože mozek má sklony "ne" ignorovat - soustředí se především na obsah sdělení. Příklad: jak tvůj mozek zareaguje při větě: "Hlavně si teď nepředstavuj růžového slona!" ?
Nebo názorný příklad "síly" slova můžeš pozorovat na nádraží ("Nevstupujte do kolejiště, dokud vlak nezastaví") :-) Jak by asi lidé reagovali na hlášení: "Zůstaňte na nástupišti až do příjezdu vlaku!" ? Myslím, že rozdíl v síle těchto dvou vět je dost značný.

Další doporučení se týká času. Pokud je tvým cílem použít magii slova k realizaci nějakého cíle, je důležité použít přítomný čas, v některých případech se hodí i minulý. Rozhodně však vynech budoucí. Mozek si budoucnost vykládá velice volně a především jí nepřikládá moc velkou pozornost...protože to přeci může počkat.
Když použiješ se správným důrazem tvrzení v přítomném čase (dejme tomu "jsem zdravá"), podvědomí se zarazí, protože něco nesouhlasí. Tělo je nemocné, ale ty tvrdíš, že jsi zdravá. A protože mají myšlenky rozhodující vliv, začne podvědomí pracovat na uzdravení, aby tělo srovnalo krok s energií mysli.

Magie slova může mít výrazný efekt jen pokud přesně víš, co říkáš a jseš si tím jistá. Samozřejmě se používají pozitivní tvrzení (afirmace) právě k přeprogramování mysli tak, že se mnohokrát opakují, až dojde k vymizení původních negativních přesvědčení.
Pokud však slovo použiješ přímo v magické operaci, vyplatí se mít už předtím všechny obavy, nejistoty a negativní myšlenky vyřešené a odstraněné.
Tvé slovo by tedy mělo vždy souhlasit s tvými myšlenkami i emocemi - tedy "co na srdci a v mysli, to na jazyku" :-)

Literární magie
(z knihy Magie života - Ariana a Raven Argoni)

Je to zvláštní druh meditace, při níž se soustředíme na psaná slova. Jde o využití zajímavé skutečnosti, že psané slovo chápeme jako něco mimořádného, co má větší autoritu než mluvená řeč. Často něčemu věříme jen proto, že je to napsané. Některé knihy změnily celý svět. Například úchylná knížka Malleus Maleficarum (Kladivo na čarodějnice) podnítila hon na čarodějnice, jiné knihy zapůsobily jako startovní informace ke změně společenských systémů a na dlouho ovlivnily životy milionů lidí.
Už prastaré národy si všimly, že psané (původně asi tesané či ryté) slovo má větší váhu než slovo jen tak pronesené do vzduchu. Začaly se sepisovat smlouvy, soudní rozhodnutí a důležité věci určené jako odkaz budoucím generacím. V magii se pomocí rituálního zápisu umocňuje pravděpodobnost splnění určitého přání.
Jak se lidé učili psát, stalo se módou a potom i potřebou "vylévat" si duši na papír. Ještě před vynálezem telefonu se většina věcí řešila psaním vzkazů a dopisů, kvetlo tzv. epistolografické umění a k dobrému tónu patřilo vést si osobní deník. Každý, kdo zkusil pravidelně si zapisovat své poznatky, udělal na sobě velký kus práce a jistě mohl poznat, že mu jeho deník pomohl vyřešit celou řadu problémů. Soustředěná práce s psaným slovem je jedna z nejsilnějších magických metod.

Nejpříhodnější dobou pro literární magii jsou poslední dny přibývajícího měsíce a úplněk. Svá přání můžete sepisovat formou povídky, úvahy, dopisu nebo žádosti.

Musíte si ovšem dát pozor, jestli a hlavně před kým budete své touhy ventilovat. Obvykle se každé "uveřejněné" přání setká se silnou negativní reakcí. Neznamená to, že by vám všichni přáli jen to nejhorší, ale jde zřejmě o duchovní analogii zákona akce a reakce. Zhruba řečeno, okolní svět se neustále automaticky brání všem změnám, které v něm chcete provést. Jakmile svůj záměr dopředu prozradíte, ztrácíte nad osudovými okolnostmi výhodu překvapení. Kolikrát se stalo, že známý umělec bezelstně na veřejnosti vyřkl své plány, prozradil, že natočí film, vydá knihu, připraví nový pořad a podobně. Většinou pak z toho sešlo. Všimněte si, že zkušení lidé o svých plánech nikdy nemluví s nikým, kdo na realizaci těchto plánů není přímo zainteresován. Z podobných důvodů jistě vzniklo i vojenské, úřední, lékařské, státní a podnikové tajemství.
Říká se "co je psáno, to je dáno". Podle magie mají všechny napsané informace silnou tendenci se uskutečnit. Někdy se toho využívá v mantrické magii, kdy se stále dokola zapisují určité mantry. Trochu to připomíná opisovnání za trest, nicméně účinek mnohokrát za sebou napsané mantry je nesrovnatelně vyšší, než kdyby byla pouze vyslovena.
Literární magie může být také bezděčná, když spisovatel díky své fantazii dá do pohybu vyšší síly (samozřejmě jde stále o podvědomé informace). Vzpomeňme na přesné popisy fašistického hnutí, včetně jeho symbolů, uveřejněné dávno předtím, než toto hnutí vzniklo. Rovněž popis principu výroby a účinku jaderné bomby vyšel tiskem v době, kdy se na tomto poli teprve začínalo ve vší tichosti pracovat. Karel Čapek ve svém díle "předpověděl" celou řadu jevů, včetně snadno nakažlivé, leč těžko léčitelné bílé nemoci (můžeme srovnat s dnešním AIDS).
Všimněte si také, jak funguje zákon synchronicity při promítání katastrofických filmů. Krátce poté, co byl uveden film o zemětřesení v Kalifornii, odehrála se přírodní katastrofa ve skutečnosti. Podobnou souvislost lze vystopovat i v případě promítání filmů o leteckých neštěstích. Jako by se fantazie a skutečnost stále doplňovaly a jako by stále probíhaly v paralelních (souběžných) rovinách.

Pro správné provedení literární magie je důležitá chvíle naprostého duševního uvolnění. Nejlépe kolem půlnoci nebo pozdě večer si v naprostém klidu sedneme a začneme přesně formulovat svá přání. Pečlivě a pomalu je zapisujeme. Je možné zvolit dva základní slohové způsoby.

1) Převedeme své představy do povídky v minulém čase, jakoby se všechno už stalo. Dejme tomu, že píšeme dopis svému nejlepšímu (v tomto případě samozřejmě neexistujícímu) příteli a že mu popisujeme, jak se vše seběhlo k naší plné spokojenosti a co všechno jsme dokázali. Jak jsme se najednou uzdravili, získali dobré zaměstnání, nalezli ideálního partnera a prostě všechno, co chceme, aby se splnilo.

2) Všechna přání sepíšeme formou poděkování Nejvyšší síle, jako bychom se předběhli třeba o rok v našem reálném čase a viděli, že se nám vysněné splnilo. Je to vlastně dopis, který píšeme svému osudu. Dopis vložíme do obálky, zapečetíme a přilepíme na zrccadlo, které každý den používáme. K rozlepení obálky bychom měli přistoupit až za rok, abychom se mohli přesvědčit, co všechno se splnilo a jak jsme svá přání před rokem definovali. Možná, že po roce zkušeností bychom svá přání formulovali podstatně jinak.

Literární magie je stará metoda, kterou si může vyzkoušet každý, protože k ní není třeba nic jiného než chvilka času, kus papíru, tužka a trocha odhodlání přiblížit se jevům mezi (literárním) nebem a zemí.

----------------------------------
Odpověď č. 2:
channeling 11.2. 2008
Moc slova vychází především z jeho vibrací - energie, které dané slovo nese. Každé slovo je určitým nakupením hlásek (zvuků), které reprezentují určitý energetický vzorec - a podle toho pak ve své podstatě působí. Některé jazyky jsou zvláště zvukomalebné a zpěvné, jiné naopak drsnějšího rázu. To vše má v magii slova svůj význam. Vyplatí se tedy použít ten jazyk a systém, který z hlediska vibrací (nebo zvukomalby) plní v dané magické záležitosti nejlépe svůj účel.
Otázka srozumitelnosti - pochopení významu - jazyka a slov je pro mága velice důležitá. Nezáleží na tom, zda je slovo užito z oblasti lang nebo parol - vždy by mělo být pro mága ale srozumitelné.
Nevyplatí se používat taková slova a zaklínadla v jazyce, jehož význam neznáte.
Parol však nemusí být vždy jen výhodou. Mnohá obecně známá slova se obtiskla do kolektivního vědomí společně s emočním významem a symbolismem. Mnohá na sebe "nabalila" velkou emocionální zátěž - jak negativní, tak pozitivní. To může být někdy v magii překážkou a dokonce se i obrátit proti výsledku magické práce. Vezměme s "nechvalně známá slova" jako "sex", "peníze", "Bůh". Podstata a význam těchto slov byly zneužité a získaly silný emocionální (často negativní) význam. Netřeba pak mluvit o vulgarismech.
Při vybavení si určitého slova z oblasti parol se automaticky aktivuje asociační systém a naše mysl se spojí s kolektivní energií tohoto slova. Pokud o něm převládá negativní veřejné mínění (je spojováno především s negativními skutečnostmi), může být jeho použití v magii problematické.
V těchto případech se vyplatí tato problémová slova nahradit jiným - i cizím nebo smyšleným - výrazem, který tento nechtěný náboj nemá.
Uveďme příklad některých směrů tantrického učení, kdy se pro pohlavní orgány užívá slov indických (např. jóni = posvátné místo) právě proto, aby získaly posvátný a pozitivní význam a energii.
Použití slov z oblasti lang tedy není problém, měly by mít však pro tebe jasný, srozumitelný význam a pozitivní energetický náboj. Lze si stvořit pro magické účely vlastní jazyk, který bude vyhovovat všem těmto požadavkům a bude případně navíc například foneticky, zvukomalebně příznivější.
Slovo jako takové je určitou formou "materializace" myšlenky. Proto samo o sobě - bez přítomnosti člověka - moc nemá. Na pozadí slov je to podstatné, co uvádí magii do pohybu - myšlenky a emoce - a ty také určují, jakou energii slovo ponese.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 viviana viviana | 5. února 2008 v 2:05 | Reagovat

Děkuju za odpověď, ale bohužel to není zrovna to, na co jsem se ptala. Věci, co jste tu psaly, jsou mi známé. Je to moje chyba, asi jsem se nevyjádřila dost přesně.

Nejprve k tomu podceňování. Není to tak strašné (aspoň doufám):), myslím, že se nepodceňuju, jen jsem někde na vašem webu nebo v úvodníku (omlouvám se, že to nevím přesně a nechce se mi to hledat) četla, že je potřebné středoškolské vzdělání a znalost angličtiny a tak, z toho jsem odvodila, že je pro vás vzdělání důležité. Asi to jak formuluju věty, opravdu vyzní jako podceňování, ale je to jen má snaha být zdvořilá a omylem se vás nějak nedotknout.

K mému dotazu: Má víra v sílu a moc slova je skoro absolutní, a proto jsem se o slovu a jazyce snažila dozvědět co nejvíc. Narazila jsem přitom na dílo de Soussura (omlouvám se, pravopis tohoto jména je asi jiný, ale mou knihu, kterou napsal, má právě kamarádka), který jako první přišel s rozdělením jazyka na langue a parole. Překvapilo mě, že langue považujete za psaný projev a parole za mluvený, protože s tímto vysvětlením jsem se setkala poprvé. Ráda bych si přečetla o tomto vysvětlení parole a langue víc, můžete mi, prosím, napsat z čeho jste čerpaly. Děkuju. Jinak de Soussurovo definice je asi zhuštěně taková (jen abyste to případně nemusely někde hledat): langue = jazykový systém a parole = řeč, pratktické komunikáty. (Mimochodem mi vždy připadalo, že de Soussure vzal Platónovu jeskyni a aplikoval ji na jazyk.) Doufám, že to chápu dobře, protože různí jazykovědci na to mají různé náhledy, které se částečně liší, ale řekla bych, že tato definice převládá u většiny. Když jsem se nad tím ale zamyslela, tak mi nebylo jasné, jestli slovo má svou magickou moc i v systému langue, tedy když s ním budu zacházet podle pravidel systému, ale nebude ještě zaneseno v parole, nebo pouze, když bude všem srozumitelné, tedy mají takovou moc pouze slova z oblasti parole. Zjednodušeně řečeno, má slovo magickou moc samo o sobě (příp. s mým vkladem) nebo jen když mu ji dá větší okruh lidí? Děkuju za odpověď a za snahu mi pomoc. Moc si toho cením.

2 Johanka Corey Johanka Corey | E-mail | Web | 5. února 2008 v 9:00 | Reagovat

Já jsem čerpala právě ze Saussurea, protože ho probíráme na škole v antropologii a tak. Ještě se ti na to kouknu do otázek z češtiny z loňského zimňáku, pokud je najdu :) Dáváš filosofickou otázku a jak je známo, na ty si každý musí odpovědět sám... Také ti mohu říci, že žádné roviny parol a lang neexistují, jsou jen v tvé hlavě stejně jako celý tento svět, nebo že se jedná o archetypální cítění daného pojmu, který se nevědomím přenáší po generace a až Saussure ho rozdělil tímto způsobem. Platónovu jeskyni okopčil kde kdo, nevím jistě, jestli bych ji aplikovala i na tento případ.

Celkově si ale myslím, že má slovo význam až jako parol, protože vycházejí mnohem lépe ta zaklínadla, a zaříkávání, kde víš, respektive citíš o čem mluvíš. Rozumíme si??

3 viviana viviana | 5. února 2008 v 13:31 | Reagovat

Díky moc za ochotu. Myslím, že si rozumíme, aspoň co se dotazu týče:). Takže jestli dobře chápu tvoji odpověď, slovo má svou magickou moc vždy (v obou oblastech), ale silnější pokud je srozumitelné mně a všem okolo (tj. v parolu). To tedy znamená, že je lepší používat jen řeč mě známou a známou i širší skupině lidí. Takže víra v sílu tajných slov (jako např. jméno Boží, či tabuizovaná slova či jména) je hloupost. Nechci zneužívat tvojí ochoty, ale v souvislosti s tím mě napadá další otázka, jak to je s latinou, když je to mrtvý jazyk, patří pořád ještě do oblasti parole?

Budu ti moc vděčná, když se podíváš do těch otázek z češtiny. Moc by mě to zajímalo. Já jsem z de Saussureho Lingvistiky nikde nenarazila na takovýto výklad jeho termínů, ale třebas si to jen mylně vykládám. Vám teorii jazyka vykládal Klimeš (myslím, že mi někdo říkal, že působil nebo působí na ZČU)? Já jsem o tom podrobněji měla možnost mluvit pouze s Doc. Marvanem, ale ten je odborník na europeizaci, takže to zas nemohu brát jako plně fundovaný názor, a doktor Horálek s profesorkou Čechovou o tomhle zas mluví dost povšechně. Na to jaký to má vliv na magii slova jsem se jich neodvážila zeptat:). A jediný další, koho jsem se měla šanci ptát, byla doktorka Balkó, ale ta se zabývá rétorikou a fonetikou, takže s ní sice o magii slova mluvit lze, ale zase není odborník na jazyk jako takový.

Trochu bych ti oponovala v tom, že parole a langue neexistují a že de Saussure jazyk takto uměle rozdělil. Myslím si, že de Saussure jen pojmenoval to, co již existovalo. Myslím, že jazyk žije svým životem i mimo lidi a my jen hledáme pravidla pro to, jak jeho jevy zaškatulkovat (jako to ostatně děláme se vším). Je těžké určit, jestli má slovo božský původ nebo je dílem člověka (to už je skutečně filozofická otázka), ale ať je to tak nebo tak, žije si už svým vlastním životem, i když v našich službách. Je pravda, že jazyk i svět jsou v mé hlavě, protože mé vnímání jich a má práce s nimi a reakce na ně je jen má, tedy čistě individuální, a proto svět jako já nemůže vidět a vnímat nikdo jiný, přesto si myslím, že nelze popřít, že je ještě něco mimo mě, co má na mě svůj vliv. Nebo to možná popřít můžeš, to by mě pak dost zajímalo, jak to je podle tebe.

Ještě jednou děkuju za tvůj čas a ochotu mi odpovídat

4 Liliana Liliana | E-mail | 5. února 2008 v 16:38 | Reagovat

Milá Viviano, přiznám se, že nejsem jazykověděc, takže jsem se při tvém prvním dotazu správně nechytla a měla jsem za to, že ti jde o základy - takže se omlouvám za to, že jsem tě nechtěně podcenila :-)

Myslím, že v této oblasti jsi mnohem větší odborník než já, ale z tvého vysvětlení jsem pochopila, co se chceš dozvědět, takže se také budu snažit přispět k odpovědi.

5 Johanka Corey Johanka Corey | E-mail | Web | 5. února 2008 v 16:47 | Reagovat

s tím, že neexistují si mne špatně pochopila, byl to jen příklad jiného názoru, protože na toto může být odpověd opravdu spíše intuitivní než faktická. latina...pokud máš slovník a chápeš význam jejích slov, tak proč ne? Klimeš nás neučil, já měla Murgaše, Baumrucka, Novákovou a ještě jednoho.

6 viviana viviana | 6. února 2008 v 20:27 | Reagovat

Pro Lilianu: Pokud mě něco zajímá, tak se o tom snažím zjistit co nejvíc a ze všech možných úhlů, ale to, že znám nějaká fakta a definice, ze mě ještě odborníka nedělá:). Děkuju ti za ochotu a budu se těšit na tvůj příspěvek. Vážně mě tohle dost zajímá.

Pro Johanku: Děkuju za ta jména, pokusím se sehnat nějaké knihy, které napsali, abych získala další náhled.

7 Johanka Corey Johanka Corey | E-mail | Web | 6. února 2008 v 22:08 | Reagovat

ne, ti lidé nic nenapsali, ti mne jen učili na VŠ! :) pokusím se vyhledat literaturu, která by te mohla zajímat

8 viviana viviana | 7. února 2008 v 10:43 | Reagovat

To jsem pochopila, ale myslela jsem si, že většina z těch, co přednáší na vysoké škole něco napsala:)

K té literatuře, jestli bych mohla prosit, tak něco, co se týká magie slova v souvislosti s jazykovým systémem, jestli teda něco takovýho je. Díky

9 viviana viviana | 11. února 2008 v 13:33 | Reagovat

Koukala jsem na komentáře do magické poradny a došlo mi, že jsem využívala vaší ochoty už dlouho. To, co jsem po vás teď požadovala, by zabralo spoustu času, který můžete věnovat důležitějším dotazům, takže svůj požadavek (prosbu) beru zpět. A svoji odpověď jsem už vlastně dostala. Tak se omlouvám za zdržování a děkuji za čas, který jste mi věnovaly. Skutečně si toho vážím. Děkuji a hodně štěstí a úspěchů v práci v poradně. Viviana

10 Liliana Liliana | E-mail | 11. února 2008 v 19:53 | Reagovat

Viviana:

Já svojí odpověď určitě dodám, určitě nezdržuješ...jen jsem byla v posledních dnech hodně unavená, takže mám s některými odpověďmi zpoždění.

11 viviana viviana | 11. února 2008 v 21:18 | Reagovat

To nebylo kvůli tomu, že bych čekala nějak dlouho na odpověď a už mě to přestalo bavit. To jen že jsem si uvědomila, že toho máte fakt dost a že si stěžujete oprávněně. Jsou důležité otázky a pak ty, které jen zbytečně zdržují, a já bych řekla, že moje nijak nutná a důležitá není a Johanka mi na to už vpodstatě odpověděla, takže mi přišlo fakt hloupý vás dál zdržovat. Jinak samozřejmě budu ráda, když mi napíšeš svůj názor, ale fakt to není nutný. A rozhodně nemusíš spěchat. Přeji brzké uzdravení a vyrovnání energie

12 Liliana Liliana | E-mail | 11. února 2008 v 21:36 | Reagovat

Viviana:

To stěžování si platilo především na zájemce o výklady, kteří nám píší opakovaně a ptají se stále na jednu věc.

Tvůj problém je naopak velmi zajímavý a podnětný, takže se jím budu zabývat ráda.

Děkuji za tvé přání :-)

13 Liliana Liliana | E-mail | 11. února 2008 v 23:04 | Reagovat

Tak jsem na to už sedla a udělala channeling (přenos poselství od duchovního průvodce).  

Kdybys tam ještě nenašla to, co potřebuješ, nebo kdyby tě zajímalo  něco jiného, dej vědět :-)

14 viviana viviana | 11. února 2008 v 23:42 | Reagovat

Pro Lilianu: To bylo pro mě? Jestli jo, tak jsem to moc nepochopila:(

15 Liliana Liliana | E-mail | 12. února 2008 v 0:11 | Reagovat

Ne? :-( Tak já to přepíšu srozumitelněji :-)

16 viviana viviana | 12. února 2008 v 9:36 | Reagovat

Jéééé, já jsem ale hloupá, já si nevšimla, že to není v komentářích, ale nahoře:). Promiň

17 viviana viviana | 12. února 2008 v 9:56 | Reagovat

Tohle samozřejmě chápu, já jen před tím nevěděla, o čem mluvíš, chyběla mi tam nějaká informace:).

Odpověď je skvělá. Jen k tomu mám dvě doplňující otázky, možná spíš jen zamyšlení:

Pokud si tedy vytvořím vlastní jazyk, tak ale slovo bude slabší o kolektivní vědomí (já bych to asi spíš nazvala astrálním obrazem, nebo obrazem ve světě idejí). Což znamená, že sice bude čisté, bez nánosů (významem přesně takové jak ho chápu), ale bude slabší, protože nebude mít takovou investici energie.

A druhá věc je, že bych neměla používat již existující slova mně neznámých jazyků, protože přesto, že do nich vložím svůj vlastní význam, ten se bude tlouct s "kolektivním vědomím" a to je silnější než moje invence. Takže to slovo by v konečném výsledku mělo význam takový, který má primárně.

Chápu to dobře?

18 viviana viviana | 12. února 2008 v 9:57 | Reagovat

Děkuju.

19 Liliana Liliana | E-mail | 12. února 2008 v 17:03 | Reagovat

Tak jsem ráda, že je to v pohodě...měla jsem ti napsat, kam jsem to dala :-)

Je pravda, že vlastní jazyk může být slabší, ale pokud bys jeho vytváření věnovala hodně úsilí a nadšení a cítila bys, že je pro tebe "dokonalý", pak by v něm bylo spoustu tvé energie a pro tvoji magickou práci by byl stejně účinný jako jiný jazyk.

Například pokud znáš fantasy Eragon od Ch. Paoliniho, tak ten si pro svůj příběh stvořil speciální magický jazyk. Předpokládám, že ho to vymýšlení hodně chytlo a nakonec i jeho fanoušky - někteří mají tyto fantasy jazyky téměř rovnocenné svému mateřskému :-) Takže pokud by takoví nadšenci použili v magické práci takový vytvořený jazyk, byl by určitě dostatečně účinný.

Tím použitím existujících slov z neznámých jazyků myslíš případ, že by sis vybrala nějaké  slovo z neznámého jazyka, ale dala bys mu svůj význam? Myslím, že by to záleželo na několika faktorech... jestli znáš pravý, původní význam toho slova, jestli se jedná o živý, nebo mrtvý jazyk a jak silný by byl tvůj "vklad". Pokud by se například jednalo o mrtvý jazyk, neznala bys původní význam slova a vložila bys do toho vlastního významu silnou myšlenkovou energii, pak bys určitě to kolektivní vědomí přebila.

Obecně řečeno kolektivní význam (ten původní) nemusí zvítězit, záleží především na síle tvých myšlenek.

20 viviana viviana | 15. února 2008 v 15:25 | Reagovat

Pro Lilianu: Díky moc. Jsem ráda, že sis na mě našla čas. Odpověděla jsi mi přesně na to, co jsem chtěla vědět. Byl to skvělej rozhovor. Děkuju

21 Liliana Liliana | E-mail | 15. února 2008 v 19:48 | Reagovat

Viviana:

Rádo se stalo...pokud vím, tak poradím ráda :-) I já jsem se díky tobě alespoň ponořila hlouběji do oblasti magie slova a dozvěděla se, co je to lang a parol :-)

22 Johanka Corey Johanka Corey | E-mail | Web | 16. února 2008 v 21:32 | Reagovat

zlehka jsem to obhlédla a pro lang a parole by ti mohla pomoci Příruční mluvnice češtiny od kolektivu autorů a také Čaština od Černého, neznám přesně název - z toho jsem se učila loni v ZS na zkoušku.

23 viviana viviana | 19. února 2008 v 23:30 | Reagovat

Děkuju. Já ale ty knihy četla:). Teda nevím, jestli od Černého stejnou jako myslíš ty, ale já myslím, že to byl Úvod do (studia?) jazyka a pak ještě jedna. A k té Příruční mluvnici - je sice dost srozumitelná, ale slyšela jsem, že je v ní dost chyb, já sama tedy na žádné nenarazila, ale já nejsem lingvista:). Ale moc děkuju za snahu a čas

24 jou jou | E-mail | 22. února 2008 v 14:06 | Reagovat

měl bych zajem o černou magii,nevíš kdo by mě do toho mohl zasvětit????????předem děkuju.

25 moen moen | E-mail | 24. února 2008 v 22:28 | Reagovat

Jou: chceš zasvětit,nebo máš zájem? V každém případě jsi ve špatné rubrice.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama